Låna pengar / Privatekonomi / Skuldebrev mall

Skuldebrev mall

På denna sida kan du hitta mallen för skuldebrev gratis i pdf form. Vi tar även upp relevant information kring skuldebrev och andra viktiga saker att tänka på. Exempelvis går det även att upprätta en mall för skuldebrev mellan privatpersoner.

Låna pengar online background

Skuldebrev mall - Vad utgör mallen?

Av många anledningar är det att föredra att upprätta ett skuldebrev innan du lånar pengar, eller lånar ut pengar till en annan privatperson. Mallen för skuldebrev är bestående av en rad olika punkter, även fast ett muntligt avtal egentligen är lika bindande (men är svårare att bevisa).

Bland annat så bör mallen för skuldebrev innehålla personuppgifter på både gäldenär och borgenär (låntagare och långivare).

Det ska även framgå information i mallen för skuldebrev som bland annat hur stor summan är, räntan, krav på amortering när. Den enkla punktlistan för mallen visas nedan:

  • Summan av lånet
  • Räntan
  • Amortering av lån
  • Vart ska inbetalning gå (konto)
  • Förtida inlösen av skulden
Det går även bra att upprätta ett skuldebrev efter denna mall mellan två privatpersoner. Nedan kan du hitta mallen i pdf för att ladda ner helt gratis.

Skuldebrev enkel mall pdf gratis

Här kan du ladda ned skuldebrev mallen som pdf helt gratis. Klicka endast på bilden för att ladda ner mallen som pdf eller klicka på länken i texten här: skuldebrev mall pdf.

Denna pdf kan du använda som mall vid en skuld mellan bland annat två privatpersoner där signaturen är direkt bindande. Se till att båda parter får en en kopia på skuldebrevet, där långivaren behåller originalet och låntagare får kopian.

Löpande skuldebrev: innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev

Det finns två varianter av löpande skuldebrev, innehavarskuldebrev och orderskuldbrev.

Innehavarskuldebrev

Skillnaden på de två skuldebreven är att den person som har innehavarskuldebrev kan kräva betalning från låntagaren i fråga utan att behöva något mer än just skuldebrevet. Även då kallat ett innehavarskuldebrev.

Orderskuldebrev

Med ett orderskuldebrev krävs det att den person som har skuldebrevet måste kunna intyga detta i form av kvitto eller annat intyg att denne fått eller köpt skuldebrevet. 
📜

Fördelar med att upplåta ett skuldebrev

Det händer alltför ofta att lån mellan privatpersoner (till exempel mellan två vänner) inte återbetalas inom tid, eller inte alls. Genom att skriva ett skuldebrev för att hantera framtida komplikationer kan du som långivare använda ett skuldebrev som säkerhet.

Skuldebrevet är juridiskt bindande och kan även vara till en säkerhet och därmed en fördel för gäldenären. Detta med anledning att inget oannonserat extra tillägg kan tillkomma, utan att gäldenär vet om detta i förväg.